İngiltere Vize Reddi

İngiltere Vize Reddi Nedir?

İngiltere'ye seyahat etmek isteyen Umuma Mahsus, Hususi ve Hizmet Pasaport Hamili Türk Vatandaşları vizeye tabi tutulmaktadır. Vize başvurusunda bulunacak kişi, seyahat amacına uygun olarak doğru vize tipini seçmeli ve bu bağlamda gerekli prosedürleri tamamlamalıdır. Kişinin kendi ülkesindeki mesleki durumu ve İngiltere Toprakları'na gidiş amacı izleyeceği vize adımlarını belirleyecektir. 

İngiltere; Birleşik Krallık Toprakları içerisinde yer alan 4 büyük ülkeden biridir. Bu nedenle başvuru sahibinin almış olduğu İngiltere Vizesi, Birleşik Krallık (United Kingdom) Vizesi olarak adlandırılır. Birleşik Krallık Vizesi'nin geçerli olduğu ülkeler; İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda olmak üzere 4 büyük ülkeden oluşur.

NOT!: İngiltere Vizesi ile İrlanda Cumhuriyeti'ne geçmek isteyen kişilerin, almış oldukları vize ile önce İngiltere'ye girmeleri gerekmektedir. Bu koşulu yerine getiren kişilerin sonrasında İrlanda Cumhuriyeti'ne geçmelerine izin verilmektedir.

İngiltere Vize Başvurusu'nda bulunan kişiler tarafından hazırlanacak şahsi evrakların ve vize işlemleri için gerekli prosedürlerin tam tekmil olarak yerine getirilmesi gerekmektedir. İngiltere; vize uygulaması konusunda en hassas ve disiplinli ülkelerin başında gelmektedir. Red almamak adına başvuru sahipleri titiz bir çalışma ile gerekli tüm aşamaları tamamlamalıdır. Aksi halde; alınacak olumsuz ret cevabından İstanbul Başkonsolosluğu sorumlu tutulamayacağı gibi, kişinin ret cevabına itiraz hakkı da ortadan kalkmış olacaktır. Eksik evrak beyanı, yanlış başvuru, sahte ya da doğru olmayan bilgilerin sözlü ve yazılı olarak beyanı gibi durumlar başvuru sahibinin vize sonucunu olumsuz yönde etkileyen en önemli faktörlerdendir.

İngiltere Vize Kararı ret olan bir kişi için, 10 yıl boyunca almış olduğu bu ret cevabı kırmızı kart olarak karşısına çıkabilir. Yanlış başvuru ya da yanlış bir bilgi İngiltere Makamı gereğince yalan beyan olarak sayılabilceği için kişinin dikkatli ve tiriz bir çalışma ile işlemlerini yürütmesi gerekmektedir. Bu sebeple tam ve doğru bir başvuru yapmak, İngiltereye'ye seyahat etmek isteyen kişilerin vize sonucu için hayati önem taşımaktadır.

İngiltere Vize Başvurusu'nda bulunmuş eksik veya doğru olmayan bilgilerle belgelerini hazırlamış olan vize başvuru sahiplerinin, vize sonuçlarında ret almaları olasıdır. Bu nedenle yapılan inceleme konsolosluğun istediği evrak ve belgeleri eksiksiz tamamlamakla mümkün olacaktır. Zaman ve emek kaybı olarak bir sonraki vizenin başvuru sürecini uzatan ret işlemlerinde konsolosluk tarafından verilen ret sebebini bulmak önemlidir.

İngiltere Vize İşlemleri, evrakların bir araya gelmesi ile aşama aşama ilerleyecektir. Belirtilen durumlara aykırı ya da konsolosluk tarafından soru işareti oluşturabilecek her durum aleyhinize dönmektedir. Fakat burada önemli nokta, ret cevabı alındı ise size bildirilen ret kağıdında sonucun durumunu analiz etmek olacaktır. (Refusal of Entry Clearance) İngilizce olarak sizi sunulan ret kağıdını analiz etmek önemlidir.

İtiraz Başvuru Türleri Hakkında Genel Bilgiler

İngiltere Ret Belgesi üzerinde kişiye özel bildirilen gerekçeler ile ret nedeni açıklayıcı bir şekilde yazılmaktadır. Başvuru işlemleri esnasında kişinin hangi evrakları sunduğu, hangi evraklarının açıklayıcı veya ikna edici bulunmadığı ya da evrak üzerinde saptanan çelişkili durumların tamamı, kişi ayrımı gözetilmeksizin yazılmaktadır. Bu bilgiler ışığında başvuru sahibi ret gerekçesini öğrenerek yeniden değerlendirme, idari itiraz ve itiraz davası gibi haklarını kullanabilir. Temelde üçe ayrılan bu haklar ile ilgili genel bilgiler aşağıdaki gibidir:

1. Yeniden Değerlendirme(Re-Consideration) Başvurusu

Kişinin İngiltere Vize Başvurusu işlemleri esnasında evrakları arasında eksik belgelerinin olması nedeni ile alınan ret gerekçeleri için kullanılan itiraz hakkıdır. Başvuru sahibi eksikliği giderecek argümanlarını temin ederek ilk etapta Yeniden Değerlendirme Başvurusu talebinde bulunabilir. Eksik evrak nedeni ile alınan İngiltere Ret Kararı için kullanılması gereken ilk hak, yeniden değerlendirme başvurusu olacaktır. Kişinin idari itiraz ve itiraz davası gibi başvuruları tam ve doğru yapılmış bir başvuruya rağmen alınan ret kararına karşı kullanması tavsiye edilmektedir.

2. İdari İtiraz(Administrative Review) Hakkı

Bu hakkı kullabilmek için başvuru sahibinin vize ret kararında, vize görevlisinin bir hatası olması koşulu aranmaktadır. Ancak vize görevlisinin bir hata yaptığının ispatlanması halinde ret alan başvuru sahibi İdari İtiraz Hakkını kullanabilmektedir. Puan bazlı İngiltere vize türleri için kullanılmasına izin verilen bu hak için kişi eğer Ankara Antlaşması, Tier -1-2-4-5 gibi vize türleri için ret kararı almış ise idari itiraz başvurusu yapabilir. Vize görevlisinin yanlış puan sisteminde hatalı puanlama yapması, var olan evrağın eksik olduğunu bildirmiş olması ya da yanlış göçmenlik kuralları gereğince kişi için ret kararını beyan etmiş olması gibi durumlarda, başvuru sahibi direkt olarak İdari İtiraz Başvurusu'nda bulunmaya hak kazanır.

3. İtiraz Davası (Appeal)

İngiltere Başkonsolosluğu ve İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın kararı gereğince bazı vize türleri için kişinin İngiltere Göçmenlik Mahkemesi'nde İtiraz Davası açma hakkı vardır. Bu dava için geçerli olan maddeler;

 • İnsani Koruma Başvurularının Reddi (İltica)
 • İnsan Haklarına Aykırı Ret Kararı
 • Avrupa Birliği Düzenlemerine karşı sınır dışı ya da ret kararı,
 • İngiliz Vatandaşlığı'ndan çıkarılma
 • Koruma Statüsünün iptal edilmesi gibi nedenler ile itiraz davası açılabilmektedir.

Bu maddelerin dışında herhangi bir başvuru türü veya ret kararı nedeniyle İtiraz Davası açılamamaktadır.

İngilizkonsoloslugu.net web sitesinin İngiltere Konsolosluğu resmi web sitesi ile bir bağlantısı var mıdır?
Bulunduğunuz web sitesi İngiltere vize işlemleri hakkında başvuru sahiplerine faydalı bilgiler sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. İngilizkonsoloslugu.net sitesinin İngiltere Konsolosluğu’nun resmi web sitesi ile ilgili herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır.Consultation For United Kingdom Of Great Britain, bir Alenn DDW ailesi üyesidir. Web sitesi, Türkiye’de bulunan İngiltere Konsoloslukları ve vize başvuru işlemlerine dair bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Türkiye’deki İngiltere Konsolosluklarının çalışma saatleri, resmi tatilleri, vize bölümü çalışma saatleri, vize başvurusu yapacak olan vatandaşların başvuru yaparken nasıl bir yol izlemesi gerektiği hakkında bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. 
Consultation For United Kingdom Of Great Britain sitesinde bulunan bilgilerin güncelliği ve doğruluğu konusunda titiz bir şekilde çalışılmaktadır. Ancak zaman zaman ülkelerin vize prosedürleri değişmekte ve dolayısıyla güncelliğini kaybeden bilgiler de olabilmektedir. Yeni ve güncel bilgilere ulaşıldığında en kısa sürede revize edilerek sizlerin bilgisine sunulmaktadır. 

İngiltere Vizesi Başvurusu'nda eksikliğinizin olmadığını ve ret kararını uygun bulmadığınızı ifade etme hakkı da size tanınan bir durumdur. İtiraz hakkını savunduğunuz bir yazı bu hakkı size sağlamaktadır. Size sunulan ret mektubunda itiraz hakkı başvurusuna ya da itiraz davasına gitmeniz gerektiği belirtilir. İdari İtiraz Kararı ile size verilen İngiltere Vize Ret Sonucuna istinaden evraklarınızın bir kez daha incelenmesi gerektiğini, itiraz davası ile de İngiltere Göçmenlik Mahkemesi tarafından karara bağlanmasını isteyebilirsiniz.

İngiltere Göçmenlik Mahkemesi ile evraklarınıza yapılacak olan inceleme ile İngiltere içinde oturum veya kalma izni ile İngiltere dışında da vize başvurularının retlerine dava açma hakkını tanır. Bu mahkeme talepleri değerlendiren ve gerekli incelmeleri başlatan yetkili ve tek olan özel bir mahkemedir. 

NOT!: İngiltere Vize Ret İşlemlerinin geri çekilmesi ve sonucun olumlu kılınması mümkündür. Fakat her durum için itiraz hakkı tanınmamaktadır.

İtiraz Hakkı Tanınmış Vize Kategorileri

 • Turistik Vize Başvurularında Bulunanlar
 • 6 aydan kısa süreli olarak İngiltere Öğrenci Vizesine sahip olanlar,
 • Eğitim süresi 6 aydan uzun ve öğrencinin gideceği yer belli değil ise, bu halde yapılacak olan İngiltere Öğrenci Vize Başvurusunda bulunanlar,
 • Belirtilen durumlarda ailesi beraber seyahate çıkacak olanların İngiltere vize başvuruları,
 • İngiltere Göçmenlik Kurumunun öngörmediği ve geçerli saymadığı durumlarda da mahkemeye başvurma durumu bulunmamaktadır. 
 • İngiltere Vizesi için belirtilen durumlara sahip olunmuş ve itiraz hakkı da bulunmuyorsa, 1998 yılında İnsan Hakları Yasası, 1976 yılında Ayrımcılık Yasası'nın tanıdığı sınırlı itiraz kanuna göre itiraz etme hakkı ortaya koyulabilmektedir.

İngiltere Vize Reddinde Zaman Aşımı Nasıl Olur?

 • Vize başvuru sahibi İngiltere’de bulunuyorsa ve tutuklu konumunda değil ise, İngiltere Vize Ret Kararının ardından kişiye ulaştırma gününü kapsayan süreç 10 günü buluyorsa,
 • İngiltere Vize Reddi ile karşılaşan kişi, İngiltere Göçmenlik Hizmeti'nin müdahalesinde tutuklu olarak bulunuyorsa, bu kararın başvuru sahibine açıklanmasının ardından 5 iş günü bulunuyorsa,
 • İngiltere Vize Reddi Türkiye ya da başka bir ülkede yapılmışsa, başvuru sonucunun şahsa ulaştırılma tarihinden 27 gün içinde İngiltere Vize Başvuru İtiraz Hakkını kullanmaları gerekmektedir.

Belirtilen bu durumları değerlendirmek önemlidir. Aksi halde itiraz hakkını kaybedecek olan kişilerin vize başvuru sonuçları ret olarak kalacaktır. Belirtilen durumların tarihlerinde bir aksama mevcut olmuşsa, bu gecikmenin nedenini anlatan bir açıklamanın yapılması hayati önem taşımaktadır.

Duyurular

İngiltere Başkonsolosluğu ile telefonla iletişim kurmak için,

İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu ile telefonla iletişim kurmak için (212) 334 6400 numarayı kullanabilirsiniz. ...
2023-08-07 13:01:44

İngiltere konsolosluk açılış ve kapanış saatleri

İngiltere Başkonsolosluğu açılış ve kapanış saatleri 08.30 / 16.45 arasındadır. ...
2023-08-07 13:01:30

İngiltere Konsolosluğu vize tarifeleri hakkında bilgilendirme

İngiltere Konsololosluk vize süre tarifeleri aşağıda ki gibidir; İngiltre vize başvuru 6 ay İngiltre vize başvuru 2 yıl İngiltre viz...
2023-08-07 10:32:48

İngiltere Vizelerinde Online Başvuru Süreci Başladı!

İngiltere Vizelerinde Online Başvuru Süreci Başladı! İngiltere Konsolosluğu Bursa, Adana, Antalya, Gaziantep için mail aracılığıyl...
2023-08-07 10:28:34
Tüm Duyurular
İngiltere Vize Reddi